Miejsca nawiedzeń

Wczytuję mapę...

Nawiedzenia nadchodzące:

Dzień Wydarzenie
17 sierpnia - 20 sierpnia Podpielgrzymka do Lwowa (Lotnisko w Katowicach)
28 sierpnia Zakończenie pielgrzymki (Lotnisko w Katowicach)

święta Rodzina

Nawiedzenia odprawione:

Dzień Wydarzenie
20 czerwca Lądowanie na polskiej ziemi (Lotnisko w Katowicach)
21 czerwca Wjazd triumfalny do Krakowa (Kraków)
24 czerwca Martin i Fabian u Królów (Pielgrzymowice)
25 czerwca Prostowanie zębów w Katowicach (Katowice)
26 czerwca - 27 czerwca Wędzenie się w Krakowie (Kraków)
28 czerwca - 29 czerwca Kajaki w Strzelcach Opolskich (Woda w Strzelcach Opolskich)
30 czerwca - 03 lipca Wrocław - miasto temperatury (Wrocław)
05 lipca - 07 lipca Międzyrzecki Rejon Umocniony (Międzyrzecki Rejon Umocniony)
07 lipca - 08 lipca Poznańmy się (Poznań)
11 lipca - 14 lipca Reggae Festival w Ostródzie (Ostróda)
11 lipca - 14 lipca SLOT Art Festival (Zamek w Lubiążu)
17 lipca - 21 lipca Mazurskie rekolekcje odwykowe (OdwykCamp na Mazurach)
22 lipca - 23 lipca Stolec w stolicy (Warszawa)
25 lipca - 28 lipca Karnawał Sztukmistrzów (Lublin)
29 lipca Muzeum dobranocek w Rzeszowie (Rzeszów)
01 sierpnia - 06 sierpnia Podpielgrzymka do Niemiec (Lotnisko w Katowicach)
09 sierpnia - 10 sierpnia Nałożenie rąk na pieski małe świeżo urodzone (Pieski i ludzie)
10 sierpnia Zabawki w Kielcach (Kielce)
11 sierpnia - 13 sierpnia Powrót do bazy (Bochnia)

Jeżeli chciałbyś porozmawiać o pielgrzymce, przejdź na stronę Plan pielgrzymki.